Doel

De doelstelling van Stimagt -zoals omschreven in artikel 2 van de statuten- luidt:
Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn, c.q. maatschappelijk bewustzijn van Nederlanders door middel van theaterproducties gericht op maatschappelijke thema’s.

Stimagt probeert dit doel onder meer te bereiken door het (doen) produceren en/of financieel ondersteunen van commercieel niet haalbare theaterproducties die erop gericht zijn het maatschappelijk bewustzijn te vergroten. De theaterproducties moeten erop gericht zijn om via kwalitatief theater (geen vormingstoneel) de toeschouwer een nieuwe en bewustere kijk op levensproblemen te geven. Voor specifieke maatschappelijke onderwerpen worden toegesneden theaterproducties gezocht of gemaakt of financieel ondersteund, die de toeschouwer praktische inzichten en handvatten geeft om het onderwerp na afloop van de voorstelling met positievere ogen te bezien. Eventueel zijn er voor- en nabesprekingen of hand- outs, waarbij de toeschouwer nadere informatie kan verkrijgen.

Culturele codes

Stimagt is bekend met de drie culturele codes en past deze ook toe in alle projecten. De stichting is georganiseerd conform de Governance Code Cultuur en benoemt voor elk project een projectleider. Het bestuur ziet toe op de werkzaamheden van de projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor toepassing van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De wijze waarop dit tot uiting komt kan van project tot project verschillen, afhankelijk van de opzet van het project en de randvoorwaarden van samenwerking met partners, planning, financiering en projectspecifieke doelstellingen. Begrotingen worden opgesteld binnen de gangbare Fair Practice kaders en CAO afspraken. Bij de casting wordt, in overleg met de partners, de Code Diversiteit & Inclusie toegepast.

Statuten STIMAGT