FINANCIËN

Stimagt bekostigt haar projecten door middel van:
* eigen vermogen
* schenkingen
* ondersteuning van relevante subsidiegevers
* crowdfunding
* recette-opbrengsten

Stimagt heeft een ANBI-status.