BESTUUR

Het bestuur van Stimagt heeft de volgende samenstelling:

Marja Weijers, voorzitter

René Meeuws, secretaris

Gerard Mangnus, penningmeester

Hans van den Hombergh, lid